بانک سوالات فزیک

فزیک
دانلود نوع سایز تعداد سوالات تاریخ آپلود No
برای دانلود اینجا را کلیک نمایید عمومی 598 KB 100 سوال دیزان قبلی 1
برای دانلود اینجا را کلیک نمایید عمومی 435 KB 100 سوال دیزان قبلی 2
برای دانلود اینجا را کلیک نمایید عمومی 461 KB 100 سوال دیزان قبلی 3
برای دانلود اینجا را کلیک نمایید عمومی 478 KB 100 سوال دیزان قبلی 4
برای دانلود اینجا را کلیک نمایید عمومی 478 KB 100 سوال دیزان قبلی 5
برای دانلود اینجا را کلیک نمایید عمومی 534 KB 100 سوال دیزان قبلی 6
برای دانلود اینجا را کلیک نمایید صنف دهم 1074 KB 730 سوال دیزان قبلی 7
برای دانلود اینجا را کلیک نمایید صنف دهم 905 KB 365 سوال دیزان قبلی 8

 

One thought on “بانک سوالات فزیک

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Current ye@r *