Website Down! We are working hard to get this website back and running.


داکتر فهیم توخی تصویر

وب سایت کانکور در ۲۴ اسد ۱۳۸۸ توسط داکتر فهیم توخی به هدف همکاری به کانکوری های عزیز راه اندازی شد. از آغاز فعالیت تا حالا, این وب سایت معلومات مفید و مکمل در باره امتحان کانکور, رهنمایی های کانکور, مواد درسی کانکور, فورم های کانکور و ... ارایه میکرد.

حالا پس از آپدیت جدید این وب سایت به استاد رهنما مکمل و در همه جا به کانکوری های عزیز مبدل شده و قدم به قدم آنها را همراهی میکند تا به آرزوی شان رسیده و از طریق تحصیل و موفقیت در رشته دلخواه شان مصدر خدمت به وطن عزیزمان افغانستان شوند.


افغانستان را فقط میتوان بوسیله علم و دانش و بزور قلم آباد کرد, پس بیایید تک تک مان تلاش کنیم تا برای آبادی افغانستان علم بیاموزیم, دوستان و اطرافیان خود را به آموزش علم تشویق و ترغیب کنیم و هر آنچه در توان داریم برای کسب علم به مصرف برسانیم.
داکتر فهیم توخی